Čo je klimaktérium?

Klimaktérium (prechod, klimax) je prirodzený stav v živote ženy, keď dochádza k útlmu funkcie vaječníkov, takže sa znižuje tvorba hormónu estrogénu a progesterónu. Zastavuje sa menštruačný cyklus a nastáva strata plodnosti – žena nie je schopná otehotnieť.

Klimaktérium prirodzene prichádza zhruba medzi 45. až 50. rokom veku ženy, sú však  (aj výrazné) odchýlky oboma smermi. Menštruácia je väčšinou slabšia a kratšia, stáva sa nepravidelnou – cykly sa predlžujú, až sa menštruácia stratí úplne (menopauza).

Klimaktérium je často sprevádzané radom (niekedy veľmi) nepríjemných prejavov a zdravotných problémov. Približne tretina ženskej populácie sa nachádza v postmenopauze a typické ťažkosti má 80 % z nich. Asi  polovica sa obráti na lekára so žiadosťou o liečbu. U žien po chirurgickom odstránení vaječníkov sa príznaky môžu objaviť náhle až dramaticky, pretože hormonálne hladiny v tomto prípade neklesajú postupne, ale rýchle a razantne. Čím mladšia žena takúto operáciu podstúpila, tým môžu byť ťažkosti výraznejšie.

Najznámejšie, najčastejšie a pre ženy najnepríjemnejšie sú časté návaly tepla s potením, zvýšené potenie, búšenie srdca, poruchy spánku (nespavosť), časté zmeny nálad, depresie, únava, nesústredenosť, závrate. V dôsledku nedostatku estrogénu dochádza k úbytku vody v pokožke, teda k zvýšené tvorbe vrások a zrýchlenému starnutiu pokožky. Najzávažnejšie sú však ďalšie, menej viditeľné a menej urgentné zdravotné ťažkosti – vznik osteoporózy, sklony k nadváhe, vysokému tlaku a zvýšeným hodnotám cholesterolu a z toho vyplývajúce zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení; objavuje sa tiež močová inkontinencia a zvýšené riziko zápalu močových ciest.

Asi od šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia poznáme možnosť HRT (hormone replacement therapy), ktorá sa zdala byť dokonalým riešením klimakterických ťažkostí a súčasnou prevenciou postmenopauzálnych chorôb: osteoporózy, kardiovaskulárnych chorôb i Alzheimerovej choroby. Koncom dvadsiateho storočia užívali dlhodobo HRT milióny žien po celom svete.

Všetko sa však úplne zmenilo v roku 2000. V rozsiahlych štúdiách Women’s Health Initiative (WHI) a Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS II) sa zistilo, že dlhodobé podávanie HRT vedie ku ZVÝŠENÉMU riziku infarktu myokardu, mozgovej mŕtvice, tromboembólie, rakoviny prsníka, demencie a močovej inkontinencie. To viedlo k radikálnemu prehodnoteniu hormonálnej liečby a HRT, dnes sa HRT odporúča na dobu MAXIMÁLNE piatich rokov a samozrejme sa hľadajú všemožné alternatívy. Ak riešite klimakterické ťažkosti, poraďte sa so svojím gynekológom o možnostiach hormonálnej liečby (HRT).