Čo je osteoporóza?

Osteoporóza (rednutie kostí) je metabolická choroba kostí, ktorá sa prejavuje rednutím kostného tkaniva. V kostiach sa vytvárajú póry, dochádza k úbytku vápnika a iných minerálov. Príčinou môže byť podvýživa, nedostatok pohybu, vysoký vek alebo klimaktérium. Prejavuje sa bolesťami chrbta, ľahkou lámavosťou kostí (typické sú u starých žien zlomeniny krčka stehennej kosti – zdanlivo banálna vec, ktorá má – vzhľadom k dlhodobej mobilizácií pacientky – pomerne vysokú úmrtnosť), zmenšením telesné výšky (sploštenie stavcov), zmenšenou pohyblivosťou a vytvorením hrbu (kyfóza). Lekár môže diagnostikovať denzitometrom (hustomerom), a to buď celotelovým (DEXA – len vybrané pracoviská) alebo lakťovým (aj gynekológ).

Liečbou osteoporózy sa zaoberá odborník (osteológ), avšak oveľa zásadnejšou témou je prevencia vzniku osteoporózy. Tá je problémom žien viac než mužov (4:1), a to práve v dôsledku vyhasnutia hormonálnej aktivity v klimaktériu. Zjednodušene sa dá povedať, že od začiatku menopauzy sa v nejakej miere začína vyvíjať osteoporóza u KAŽDEJ ženy. Pretože však osteoporóza nebolí a do chorobného štádia sa dostane až po mnohých rokoch, je prevencia obvykle takmer nulová. Pritom stačí dostatočný prísun vápnika a vitamínu D plus normálny pohyb.